Albert & Ineke wandelen richting Rome

English texts below dutch texts

Weer thuis! deel 2 / Home again! part 2

Afgelopen maandag en dinsdag waren we nog in Rome. We hebben toen onze terugreis voorbereid en enkele parken in Rome bekeken. Verder hebben we de St. Jan van Lateranen bezocht, de oudste kerk in Rome.
Woensdag zijn we met de trein naar Bolzano gereisd. Onderweg kwamen we langs Firenze, Bologna, Verona, Rovereto en Trento. Heerlijk om al die landschappen weer aan ons voorbij te zien trekken en daarmee de herinneringen. Donderdag zijn we met de kabelbaan naar Oberbozen gegaan en hebben daar wat rondgewandeld, net zoals we dat 24 jaar geleden ook hebben gedaan.
Donderdagavond namen we de trein van Bolzano naar München, en vandaar uit de nachttrein naar Arnhem. In die nachttrein hadden we slaapplaatsen geboekt. We sliepen in een klein compartiment met aan beide kanten drie stapelbedjes met een iel trappetje aan het voeteneinde. Wij hadden het linker en rechter bovenste bedje. Er was geen ruimte tussen bed en plafond om te zitten, je kon alleen maar liggen. Beneden was geen ruimte voor onze rugzak, dus die moest mee het trappetje op. Met onze kleren aan en een dekentje over ons heen probeerden we wat te slapen. Dat lukte beter dan verwacht. Toen we om kwart voor acht ’s morgens in Arnhem aankwamen was het koud en nat. Wij zijn eerst maar eens gaan bijkomen met een flink ontbijtje.
Later op vrijdag zijn we naar Renkum gelopen en hebben een leuke avond doorgebracht bij onze vrienden Arrie en Lex bij wie we ook op de heenweg hebben overnacht.
Zaterdag zijn we, deels in de regen, naar Scherpenzeel gewandeld. Toch nog een etappe van bijna 25 km. ’s Avonds hebben we gegeten bij restaurant Het Begin in Scherpenzeel. Dat was het restaurant waar we ook de eerste avond, op 7 juni, hebben gegeten. De eigenaar vond het zo leuk dat we een schitterende bos bloemen kregen bij binnenkomst!

Gisteren zijn we tenslotte de resterende kilometers naar huis gelopen, samen met Albert’s broer Noud en zijn vrouw Wilma, Ineke’s zus Carla en vriendin Christine. Op een gegeven moment voegde ook oom Ton zich bij ons gezelschap. In een restaurantje op 2 km van ons huis werden we daarna hartelijk verwelkomd door onze moeders, Ineke’s zus Marjon, Marcel, Jorian, Kirsty en Ron.

Om vijf uur zijn we begonnen aan de laatste twee kilometer naar huis. Voor de deur thuis lagen welkomskaarten, enkele schitterende bossen bloemen en een fles wijn. Wat zijn we toch gezegend met zulke buren, vrienden en familie! We zijn blij en dankbaar voor al die warmte en waardering. Ook de bloglezers willen we bedanken. We hebben zeer genoten van de enthousiaste reacties via de blog en via de email.

We zullen in de komende tijd nog heel wat mensen gaan bedanken voor hun steun bij de voorbereiding en later gedurende de tocht. Zonder die hulp hadden we het nooit volbracht en was het zeker niet allemaal zo soepel verlopen. Het zal nog wel even duren voordat we echt “geland” zijn, maar daar hebben we ook nog even de tijd voor. Foto’s en andere informatie over onze tocht maken we over enige tijd toegankelijk op een website.

Tenslotte, in totaal hebben we van huis tot aan Rome 2937 kilometer gelopen. Als we de kortste route hadden genomen zouden dat er zo’n 1800 zijn geweest. Wij hebben gekozen voor de mooie natuurgebieden, zoals de Niederrhein, de Eifel, de Hünsruck, het Odenwald, het Taubertal, de Romantische Strasse, de Via Claudia Augusta die ons door Süd Tirol voerde en daarna over de Apenijnen op de Via degli Dei en tenslotte de Franciscaanse voetreis langs Assisi, Rieti en Greccio. We hebben door die keuze meer gelopen en vooral meer geklommen en gedaald, maar naar ons gevoel ook eindeloos meer genoten van de prachtige natuur en schittende vergezichten. Mochten er mensen die ook een wat langere wandel- of fietstocht overwegen hebben we maar één advies: doen! Tot ziens!

Last Monday and Tuesday we were still in Rome. We prepared our return trip and visited several parks. We also visited the St. John of Lateran, the oldest church in Rome. Wednesday we travelled by train to Bolzano/Bozen. We passed by Firenze, Bologna, Verona, Rovereto and Trento. It was great to see all the landscapes again passing by and to recall the memories that came along. Thursday we went up with a cable car to Oberbozen to walk in the mountainous area nearby, like we did 24 years ago.
Thursday evening we took de train from Bolzano to Münich and from there with a night-train to Arnhem. In that night-train we had booked sleeping places. We slept in a small compartment with three little bunk beds on both sides, with a staircase at the end. We were assigned the left and right upper bed. The room between the bed and the ceiling was too small to sit, you could only lie down. Below there was no space for our backpacks, so we had to take them up… With our clothes on and a blanket on top we tried to get some sleep, which we did, at least more than we expected. When we arrived in Arnhem at a quarter to eight in the morning it was cold and wet. We decided first to get a decent breakfast. Later that day we walked to Renkum and spent a nice evening with our friends Arrie and Lex, where we also spent a night at the beginning of our trip.
Saturday we walked, partly in the rain, to Scherpenzeel, which was still a stage of almost 25 km. That evening we ate at restaurant Het Begin (the beginning) in Scherpenzeel. That was the restaurant where we also ate at our first evening, on June 7th. The owner liked this so much that we received a magnificent bush of flowers when we entered!
Yesterday we walked the remaining kilometers towards home together with Albert’s brother Noud and his wife Wilma, Ineke’s sister Carla and our friend Christine. Later also uncle Ton joined us. In a restaurant 2 km from our home we were warmly welcomed by our mothers, Ineke’s sister Marjon, Marcel, Jorian, Kirsty and Ron.
Around 5 pm we started at our last two kilometers homewards. In front of our door there were welcome cards, some beautiful bushes of flowers and a bottle of wine… We are really blessed with such neighbours, friends and family! We are happy and grateful for all the warmth and appreciation. We also want to thank the readers of this blog. We have enjoyed all the enthusiastic responses via the blog and via email.

In the coming period we will still thank quite a lot of people for their support during the prepartion and also later during our trip. Without that help we would not have accomplished the trip and it would certainly not have gone so smoothly as it all went now. It will take some time before we really will have “landed”, but we still have some good time to do so. Pictures and other information about our journey will, some time later, be made accessible on a website.

Finally. In total we have walked from home to Rome 2937 kilometer. If we would have selected the shortest it would have been around 1800 km. We have chosen to pass through beautiful nature reserves, like the Niederrhein, the Eifel, the Hünsrück, the Odenwald, the Taubertal, the Romantic Road, the Via Claudia Augusta that brought us through Süd Tirol and later we crossed the Apenines on the Via degli Dei en finally the Franciscan footpath along Assisi, Rieti and Greccio. Because of that choice we have walked more and especially we climbed and descended more, but we feel that we enjoyed endlessly the beautiful landscapes and great panorama’s. In case there are people who are also consider a somewhat longer hike of bike journey we have got only one piece of advice: just do it!
Stay well!

20121015-112305.jpg

20121015-112335.jpg

20121015-112400.jpg

20121015-112439.jpg

20121015-112523.jpg

20121015-112700.jpg

20121015-113018.jpg

Enkel berichtnavigatie

6 gedachten over “Weer thuis! deel 2 / Home again! part 2

 1. Thea Meesters op schreef:

  Grote, grote bewondering!
  Veel sterkte met het weer aarden in Nederland.
  Jammer dat het wekelijkse verslag nu ophoudt, ik vond het steeds reuze interessant en heb er van genoten.

  lieve en bewonderende groeten van Thea

 2. In stijl uitlopen:) dank jullie wel voor het mee mogen liften en het mee mogen kijken in andere culturen. Het mogen delen van de blijde en ook moeilijke etappes. Pelgrimage zal voorgoed voor mij gekoppeld worden aan jullie tocht. XXX

 3. Anneke op schreef:

  Lieve Ineke en Albert, allereerst geweldig wat jullie hebben gepresteerd. Ik heb met veel plezier jullie op jullie voetreis gevolgd. Nu zijn jullie weer thuis. Geniet ervan terugkijkend op alles wat jullie hebben meegemaakt. Veel groeten en wie weet nog eens tot ziens.

 4. Karin Sanders op schreef:

  Lieve Albert & Ineke,

  Welkome back! Wat een enorme prestatie. Hopelijk hebben jullie tijd om te genieten veel van de mooie foto’s en de goede herinneringen! We horen graag binnekort meer.

  Veel liefs, Karin

 5. Agnes Gebhard op schreef:

  Fijn dat jullie dit samen konden volbrenge, wat een prachtige tocht! Jullie boeiende verslag was inspirerend. Zoveel mooie belevenissen in de natuur en in ontmoetingen met mensen, zoveel verschillende landschappen en avonturen. Dank voor het kunnen mee-beleven !
  Groet,
  Agnes

 6. Rita van Dijk op schreef:

  Beste Ineke en Albert,
  Hartelijk dank dat ik met jullie mee mocht lopen op jullie bijzondere tocht. Fijn dat jullie weer gezond en wandelend thuis kwamen. Veel goeds, ook thuis, en een hartelijke groet van Rita van Dijk

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: