Albert & Ineke wandelen richting Rome

English texts below dutch texts

Bijna … / almost there

Afgelopen zaterdag werd de moeder van Ineke 89 jaar! En Carla, Ineke’s zus, was ook jarig! We hebben dat in Greccio gevierd met om half elf ’s ochtends twaalf kanon-schoten en ’s avonds om tien uur nog eens met vuurwerk. Eerder op de avond werd het beeld van de aartsengel Michael uit de kerk gehaald en in een processie door het dorp gedragen en daarna weer teruggebracht. Het hele dorp neemt deel aan dergelijke feesten dus het was een drukte van jewelste. Michael is de patroon van het dorp en elk jaar op 29 September wordt zijn naamdag gevierd.
Wij hebben die avond heerlijk gegeten met Franz en Waltraud, een wandelend stel uit Noord Italie, uit het gebied waar ze Duits spreken. Omdat ze een aantal zelfde etappes liepen in dezelfde periode hebben we verschillende avonden samen doorgebracht. Erg gezellig. We aten afgelopen zaterdag in een eenvoudig restaurantje op het feestelijke dorpsplein, waar we dan ook een eenvoudig maal verwachten, maar het werd wederom een feestmaal. Van alles was er teveel en het smaakte overheerlijk!

We staan steeds weer verbaasd van de schitterende uitzichten op dorpjes in de bergen die tegen de rotsen zijn opgebouwd. Gistermorgen realiseerden we ons pas goed dat we in zo’n dorpje (Calvi dell’Umbria) geslapen hadden toen we de bijna 600 treden naar beneden afgingen om het dal te bereiken. Het lijkt er trouwens op dat de grillige hoge bergen nu hebben plaatsgemaakt voor een lieflijk landschap met heuvels. Het is begin oktober en het weer is nog altijd lekker warm. Aan de natuur te zien lijkt er een tweede lente te beginnen. We zien de krokussen bloeien en het gras is helder groen.

We kwamen gisteren uit bij een samenkomst van beekjes, en doordat er ’s nachts wat regen was gevallen was het hele pad ondergelopen (zie foto). Wat te doen? Een mogelijkheid is je wandelschoenen uit te doen en er doorheen te waden op slippertjes of iets dergelijks.
Wij gingen op zoek naar een andere doorgang. De rugzak ging af en even later kropen we ter verkenning door een aantal struiken en vonden een mogelijkheid om via wat takken over te steken. Nadat we de rugzakken weer hadden opgehaald verliep de oversteek zonder problemen. De oever aan de overkant was erg steil, maar gelukkig stond er een boom waaraan we ons konden optrekken. Toen bleek dat we nog onder prikkeldraad door moesten, maar ook die hindernis was te nemen. Toen we uiteindelijk weer op de goede weg waren zagen we allerlei grote plastic zakken aan enkele takken te drogen hangen… Tja, die hadden goed van pas gekomen als ze aan de andere kant hadden gehangen… Later hoorden we van andere wandelaars dat zo iedereen zijn eigen, maar een andere, oplossing had gevonden. Leuke puzzeltjes.

De gastheer van ons verblijf gisteren maakt veel foto’s van zonsondergangen. Vanuit zijn balkon heeft hij prachtig uitzicht op een enorme vallei, waar hij elke dag de zonsondergang volgt. Hij weet precies hoe lang de zon er over doet en wanneer de kleuren veranderen. Uiteindelijk is er maar een korte periode waarin je de mooiste foto’s kan maken, maar het blijft afhankelijk van de wolken (kleur, dichtheid, grootte, etc.). Hij maakt ook een kleine fotoreportage van zijn gasten. Bij aankomst, onder het eten en de volgende dag bij het ontbijt en het vertrek maakt hij verschillende foto’s. Hij stuurt die dan later per email aan de gasten toe als herinnering.

Een paar dagen eerder waren we bij een mevrouw die haar gasten fotografeert. Zij verzamelt die foto’s in een doos en daar mag je doorheen gaan om te zien of je toevallig iemand herkent.. Wij herkenden niemand, maar het was wel een fraaie verzameling van wandelaars en fietsers in tenue.

We zitten nu nog maar een paar dagen van Rome… Inmiddels meer dan 2800 km gelopen. We zijn begonnen aan deze tocht met een duidelijke richting, maar zonder te weten waar en hoe die tocht zou eindigen. Het ziet er nu naar uit dat we Rome gaan halen!! We hopen op zondagmorgen 7 oktober bij de Friezenkerk in Rome te zijn. Elke zondag om half elf wordt daar een mis in het Nederlands gevierd en dat lijkt ons een mooie afsluiting.

Na een paar dagen Rome gaan we dan met de trein richting Nederland in enkele etappes. Op zondag 14 oktober hopen we dan in de loop van de middag thuis te komen, nadat we onze laatste etappe hebben gelopen: Scherpenzeel – Amersfoort (18 km), dat is de omgekeerde route van onze eerste etappe. Ook dat lijkt ons een mooie afsluiting.
Via de blog zullen we het nog laten weten als we Rome en later Amersfoort hebben bereikt…

Last Saturday Ineke’s mother (89 years!) and Ineke’s sister Carla both celebrated their birthday.
We celebrated this in Greccio with twelve gun shots around 10.30 in the morning and later in the evening around 10 p.m. with fireworks. Earlier in the evening the statue of archangel Michael was taken out of the church and was carried in a procession through the village and was safely returned afterwards. The whole village participates in such events, so it was quite busy. Michael is the patron saint of the village and every year on 29 September his nameday is celebrated.
We had a wonderful meal that evening with Franz and Waltraud, a couple from the North of Italy, from the area where they speak German. Because they walked a number of similar stages in the same period we have spent several evenings together. Very enjoyable. Last Saturday we ate in a simple restaurant on the village square where the festivities were going on. We expected a simple meal, but again it was a feast meal. Of all the dishes there was too much and it all tasted wonderful!

Each time we are still fascinated by the view of villages in the mountains that are built against the rocks. Yesterday morning we realized well that we had slept in such a village (Calvi dell’Umbria) only when we descended the almost 600 stairs downwards to reach the valley.
It seems that the stubborn higher mountains have now been replaced with lovely landscapes and hills. It is the beginning of October and it is still really warm. Looking at nature it seems a second spring is beginning. We see crocusses blossoming and the grass is clear green.

Yesterday we came at a place where little streams came together. Because it had rained in the night, the whole road was covered with water (see photo). What to do? One possibility is to take of your walking boots and to go through the water on flip-flops or something similar.
We looked for another passage. We took off our backpacks and a little later we were crawling through some bushes looking for a route to pass the streams. We found an option to cross the water with the help of some branches. We collected our backpacks again and crossed without problems. The slope at the other side was very steep but luckily there was a tree which we used to pull ourselves up. Finally it appeared that we had to pass some barbed wire, but also that hindrance was taken. When we were finally on the right road again we saw several big plastic bags hanging to dry on some branches…. They would have been useful if they had been on the other side. Later we heard from other hikers that everyone had found their own, but different, solution. Nice puzzles.

The landlord of our overnight address yesterday regularly takes pictures of a sundown. From his balcony he has a beautiful view of an enormous valley, where he follows the sundown every day. He knows exactly how long the sun takes and when the colours change. Finally there is only a short period in which you can make beautiful pictures, although it always depends on the clouds (colour, thickness, size, etc.).
He also makes a small series of photos of his guests. At arrival, while having dinner, the next day at breakfast and when leaving he makes several pictures. He later sends them by email to his guests to remember the special stay.

A few days earlier we stayed in a b&b of a lady who also takes photos of all her guests. She keeps the pictures in a box that you can go through to see of you recognize anyone… We did not recognize a single person, but it was funny to see all the hikers and bikers in their colourful outfits.

We are only a few days from Rome… By now we have hiked more than 2800 km. We started with a clear direction, but without knowing where and how the journey would end. It looks now that we are going to make it to Rome!! We hope to arrive on Sunday morning 7th of October at the Frysian Church in Rome. Every Sunday 10.30 a mass is starting that is celebrated in Dutch. We thought that that would be a nice closure.

Then, after a few days in Rome we go by train back to the Netherlands in several steps. On Sunday the 14th of October in the course of the afternoon we hope to arrive at home, after we walked our final stage Scherpenzeel – Amersfoort (18 km), that is the reverse of the trajectory of our first day. Also that looks like a nice closure to us.
Via the blog we will let you know when we have arrived in Rome and later in Amersfoort…

20121003-210434.jpg

20121003-210528.jpg

20121003-210622.jpg

20121003-211017.jpg

20121003-210800.jpg

20121003-210737.jpg

20121003-210700.jpg

Enkel berichtnavigatie

6 gedachten over “Bijna … / almost there

 1. Wat leuk zo’n processie precies op de verjaardag van Ineke’s moeder en Carla.
  Net of Italië hen eert en het geeft ondanks de afstand de hele dag natuurlijk een feestelijk gevoel door de kanonschoten en het vuurwerk. Wat een aardige mensen ontmoeten jullie bij de B&B. Alleen de koeien vind ik er wat bleekjes bijstaan:).
  We zullen Zondag in gedachten bij jullie zijn als de mis gevierd wordt! XXX

 2. Arrie op schreef:

  wat een mooie plaatjes!
  onvoorstelbaar dat jullie er bijna zijn.
  ik maak een diepe buiging en hoop dat de dienst zondag een bijzondere ervaring is!

 3. Emmy van der Grinten op schreef:

  Lieve Ineke en Albert.

  Heb even jullie avonturen “bijgelezen”. Wat een heerlijke tocht. Wil graag na jullie terugkomst jullie ervaringen verder horen (per Skype)….veel success met de allerlaatste loodjes…..petje af…..en geniet van de mooie “pelgrims” afsluiting in de kerk in Rome.

  Vele groeten uit Pretoria. Emmy en co

  • Anneke op schreef:

   Ha die Ineke en Albert, dat wordt dan een van de laatste keren om op jullie bericht te reageren. Het was ontzettend leuk om jullie verhalen te lezen. Geweldig wat jullie hebben gedaan en helemaal hebben gelopen. Nu nog het laatste stukje maar dat is niets bij wat jullie hebben gehad. Geniet nog van Rome en dan het erug komen hier. Het wordt echt herfst met prachtige kleuren. Hartelijke groeten Anneke

 4. Gerdy Schippers op schreef:

  Dag Ineke en Albert,
  Geniet van de laatste etappe en dagen! Het is wel snel gegaan, zeg. Ben benieuwd of jullie dat ooknzo voelen. Rome is heerlijk, een paar dagen zal niet genoeg zijn om alles te zien. Goede terugreis en tot gauw ziens. Gerdy Schippers

 5. Carry Kremer op schreef:

  Van mijn vrienden die inmiddels al in Rome zijn aangekomen hoorde ik dat er nog een heel mooie ervaring te wachten staat. Geweldig hoor, jullie verhaal en de wandeling. Deze bagage weegt niks en is zo waardevol! Groet, Carry

Laat een reactie achter op Emmy van der Grinten Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: