Albert & Ineke wandelen richting Rome

English texts below dutch texts

Archief voor de maand “mei, 2012”

Spreuk

Wie te voet gaat, geeft zijn ziel de gelegenheid zich aan te melden, en krijgt de kans zijn bestaan te vernemen…

En wij dachten dat we gewoon een stukje gingen wandelen….
(met dank aan Arrie)

Map

20120516-195640.jpg

Route

Het plan is dat we eerst via het Grebbeliniepad van Amersfoort naar Rhenen lopen (een historische route over een water-verdedigings-systeem dat ontwikkeld is in de 18e eeuw en nog een rol gespeeld heeft in de 2e WO). Daar steken we door naar het Lingepad dat ons tot de Duitse grens brengt. Dan lopen we via de Fernwanderweg E8 (loopt door tot Istanbul) naar het zuiden totdat we (o.a. via de Radweg Liebliches Taubertal) kunnen aansluiten op de Romantischer Strasse. Daar zullen we langs veel kastelen lopen. Deze weg was een grote handelsroute in de middeleeuwen. Daarna gaan we verder op de Via Claudia Augusta. Deze route was oorspronkelijk ontwikkeld voor het romeinse leger om een makkelijke doorgang over de Alpen te hebben. Die route brengt ons tot Trento, vanwaar we verder gaan via een stuk van Reitsma’ Fietsroute (met hier en daar aanpassingen, met name langs de Adige). Ondertussen hopen we in Verona Zr Maria Luisa te ontmoeten. Zij is een goede vriendin die ik erg waardeer voor het werk dat ze verschillende jaren met volledige toewijding heeft gedaan in werkelijk moeilijke omstandigheden in Zuid Sudan. De weg brengt ons vervolgens in Bologna waar we op de Via degli Dei (Weg van de Goden) een prachtige tocht door de bergen gaan maken om tenslotte de tocht af te ronden met het mooiste stuk, in de voetsporen van Franciscus, van Firenze via Assisi naar Rome, waar we hopen te eindigen in de Kerk van de Friezen (van de Heilige Michaël en Magnus). Deze kerk is oorspronkelijk gebouwd in de 9e eeuw als opvang/thuis voor de pelgrims uit vooral Friesland. Sinds 2004 heeft de kerk weer, na 550 jaar, een Nederlandse kapelaan. We zullen daar ergens in de eerste twee weken van oktober te zijn. Dat is, als het allemaal loopt zoals gepland…..

The plan is that we start on the Grebbelinie-trail from Amersfoort to Rhenen (a historical route along a water-defence-system, developed in the 18th century and which still played a role in the 2nd World War). From there we reach the German border via the Linge-trail. In Germany we follow the E8 (hiking trail through Europe, ending in Istanbul). Near Würzburg we leave this trail (also along the biking trail Liebliches Taubertal (“lovely Tauber-valley”) and continue on the Romantic Road. The area has a lot of castles. This used to be a trade route in medieval times. We continue on the Via Claudia Augusta. This route was originally developed for the Roman army to improve the passage over the Alps.
This brings us to Trento, where we continue for some time along a bike-trail, here and there deviating from the trail to walk along the river Adige. This brings us to Bologna. Before reaching Bologna we first reach Verona, where we hope to meet Sr Maria Luisa, a dear friend whom I admire for her work in South Sudan. She worked for several years in a remote hospital in really difficult circumstances with full dedication. We will walk from Bologna to Firenze on the Via degli Dei (the path of the gods), a beautiful trip through the mountains. We end our trip with the most beautiful part, in the trail of St Francis, from Firenze via Assissi to Rome, where we hope to finish in the Frisian Church (La chiesa di Santi Michele e Magno). This church was originally built in the 9th century as a haven for Dutch pilgrims, especially from Friesland. Since 2004 the church again has a Dutch chaplain (after an absence of 550 years). We will be there somewhere in the first two weeks of October. That is, if all goes as planned…

Start 7 juni

Hallo allemaal,
Welkom op onze wandelblog. Op donderdag 7 juni vertrekken we richting Rome. Als alles loopt volgens plan dan zullen we zo’n vier maanden onderweg te zijn. We zullen hier wekelijks verslag doen van onze tocht.

Dear friends,
Welcome on our hiking-blog. On thursday 7th of June we leave in the direction of Rome. If everything works out as planned then the whole trip will take us about four months. Here we will make a weekly report of our journey.

Albert & Ineke

Berichtnavigatie